chinh sach thang 8

Những chính sách nổi bật quan trọng có hiệu lực từ tháng 8

Tăng trợ cấp với người có công; phí thẩm định báo cáo tác động môi trường lên tới 100 triệu… là các chính sách có hiệu lực từ tháng 8. Tiêu chuẩn với viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp Thông tư 03/2018 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội có hiệu lực từ Read more about Những chính sách nổi bật quan trọng có hiệu lực từ tháng 8[…]

X