Phần mềm hỗ trợ kế toán

TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ KẾ TOÁN.

1. Java-Full-Esign.zip – Cập nhật Esight, đăng nhập trang thuế điện tử.

2. eSigner_1.0.8_setup.exe  

3. .Winra_x64_602

4. FILEminimizer_Pictures_3.0

5. IDM 6.39 Build 2 Pre-Activated

6. iTaxViewer1-7-7

7. priPrinterProfessional.(xuất in liên tục pdf)

8. Solid Converter PDF 10.0.9341.3476 Multilingual_dailythuegiakhanh

 

 

X