dịch vu jtư vấn thuế

Phần mềm hỗ trợ kế toán

TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ KẾ TOÁN. 1. Java-Full-Esign.zip – Cập nhật Esight, đăng nhập trang thuế điện tử. 2. eSigner_1.0.8_setup.exe   3. .Winra_x64_602 4. FILEminimizer_Pictures_3.0 5. IDM 6.39 Build 2 Pre-Activated 6. iTaxViewer1-7-7 7. priPrinterProfessional.(xuất in liên tục pdf) 8. Solid Converter PDF 10.0.9341.3476 Multilingual_dailythuegiakhanh    

chinh sach thang 8

Những chính sách nổi bật quan trọng có hiệu lực từ tháng 8

Tăng trợ cấp với người có công; phí thẩm định báo cáo tác động môi trường lên tới 100 triệu… là các chính sách có hiệu lực từ tháng 8. Tiêu chuẩn với viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp Thông tư 03/2018 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội có hiệu lực từ Read more about Những chính sách nổi bật quan trọng có hiệu lực từ tháng 8[…]

X