Các chi phí được miễn trừ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017. Thông qua nghị định này, Đại lý thuế Gia Khánh tổng hợp các thông tin chính để doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, hỗ trợ nhiều loại phí, Read more about Các chi phí được miễn trừ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ[…]

X