Cập nhật cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2018

Cập nhật cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2018 Thuế TNCN là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích ra từ tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác để nộp cho nhà nước. Đầu năm 2018, các quy định về việc tính thuế thu nhập cá nhân Read more about Cập nhật cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2018[…]

Cách tạo báo cáo tài chính

Đại lý thuế Gia Khánh xin hướng dẫn các bạn cách lập Báo cáo tài chính Mẫu B01a-DNN theo Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 133 mới nhất, áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đầu tiên, các bạn cần tải Báo cáo tài chính Mẫu B01a – DNN về tại đây: Read more about Cách tạo báo cáo tài chính[…]

Các chi phí được miễn trừ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017. Thông qua nghị định này, Đại lý thuế Gia Khánh tổng hợp các thông tin chính để doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, hỗ trợ nhiều loại phí, Read more about Các chi phí được miễn trừ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ[…]

X