16 lưu ý khi lập Báo cáo tài chính

Trong bài viết này, Đại lý thuế Gia Khánh xin gửi đến các bạn 16 lưu ý mà các kế toán viên ít kinh nghiêm hay mắc  sai lầm khi lập báo cáo tài chính.

 1. Nguồn tiền mặt :
  – rà soát nguồn tiền mặt hạn chế trường hợp bị âm.
 2. Tiền ngân hàng :
  – Lấy đầy đủ tài khoản ngân hàng và rà soát số dư tài khoản ngày 31/12 hàng năm khớp mang số dư trên TK 112.
 3. Thuế GTGT khấu trừ:
  – kiểm tra xem số dư ở mục tiêu 43 (Số Thuế được chuyển sang kỳ sau) trên tờ khai thuế GTGT tháng 12/2014 hoặc quý 04/2014 so với số dư ở TK 1331 như thế nào?
  – ví như hóa đơn tháng/ quý nào khai tháng/quý chậm tiến độ thì kết quả nó bằng nhau.
  – trái lại hóa đơn tìm vào khai ko đúng tháng/quý –> số dư nợ TK 1331 sẽ lớn hơn hoặc nhỏ hơn số dư ở tiêu chí 43.
 4. Công nợ phải thu phải trả:
  – Đối chiếu sở hữu KH sơ bộ tài khoản số công nợ phải thu này.
 5. Tiền trợ thì ứng :
  – rà soát đối chiếu để hoàn ứng ví như phát sinh trợ thì ứng mà chưa hoàn ứng.
 6. Hàng tồn kho:

hang tom kho
– kiểm tra hàng nhập đã đa số chưa?- Xuất hàng đã tính giá xuất kho chưa?
– không để xuất quá số lượng hàng tồn kho hiện có.
– Đối chiếu hàng hóa tồn kho mang các bạn.
– Đối mang doanh nghiệp sở hữu hoạt động xây lắp, xây dựng theo công trình. Số dư Tk 154 chi tiết phải khớp có sổ chi tiết giá thành (Theo từng công trình cụ thể).

 1. Phân bổ giá thành trả trước:
  – rà soát sổ chi tiết phân bổ 242, 142 so mang số dư tài khoản 142, 242 trên Bảng cân đối số phát sinh
  – loại mức giá nào hợp lý – chi phí nào ko hợp lý.
 2. Tài sản cố định:
  – hồ sơ về tài sản một mực đã gần như chưa:
  giấy má (hóa đơn) chứng minh quyền mang. Đối mang trường hợp mang tài sản là xe ô tô, nhà cửa đứng tên doanh nghiệp thì giấy má tài sản phải toàn bộ.
  Thông tư 45/2013 mang Quy định về từng lần đăng ký khấu hao nếu như mang nảy sinh tài sản, do đó phần đông các tài sản đều phải được đăng ký khấu hao (Kể cả các DN mới đăng ký lần đầu, đã đăng ký PP trích khấu hao)
  tránh trường hợp khi Quyết toán Thuế buộc phải hồ sơ/giấy tờ chứng minh tài sản của DN thì mình chứng minh được.
  – Đã khấu hao đủ chưa.
  – Đối chiếu sổ chi tiết khấu hao sở hữu số dư TK 214 trên Bảng CDPS.
  – giá thành khấu hao nào hợp lý – tầm giá nào chưa hợp lý.
 3. Thuế phải nộp:

TKhaiOnline
_ Lên thuế xin tình hình thuế năm để về đối chiếu cho nhanh.
– Thuế môn bài đã hạch toán tầm giá và với biên lai đóng tiền chưa. Rà soát TK 3338.
– Thuế GTGT- Căn cứ khai báo, chứng trong khoảng nộp thuế và hạch toán để xem đúng và đủ chưa. &Ndash; kiểm tra TK 3331.
– Thuế TNCN – Căn cứ khai báo, chứng từ nộp thuế và hạch toán để xem đúng và đủ chưa. Rà soát TK 3335.
– Thuế TNDN – Căn cứ khai báo, chứng trong khoảng nộp thuế và hạch toán để xem đúng và đủ chưa. Rà soát TK 3334.
Thuế TNDN lưu ý các bút toán Nợ 821/ với 3334, Nợ 3334/Có 111 lúc sở hữu nảy sinh nộp hằng quý, cuối năm.
– những cái thuế khác ví như mang phải thu thập rất nhiều biên lai nộp thuế để hạch toán.

 1. Lương, BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ, thuế TNCN
  – Hạch toán lương đã phần lớn chưa. Đối chiếu tài khoản sở hữu 334 mang Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN à 2 số này phải khớp nhau.
  – giả dụ nảy sinh bảo hiểm, đã đối chiếu có KH chưa, số liệu đã khớp sở hữu Bảo hiểm chưa.
  – mức giá lương là khoản mức giá rất to trong DN, đặc biêt đối mang DN phân phối, xây dựng. Bởi thế, cần bắt buộc KH cung ứng CMND số đông để thực hiện Quyết toán thuế TNCN, song song lấy dữ liệu khiến hiệp đồng lao động (kèm CMND) để hợp thức.
 2. Những khoản tiền vay, mượn :
  – kiểm tra lại những khoản vay mượn nội bộ, ví như tiền mặt tồn quỹ phổ thông tại ngày 31/12/2014 nên thực hành trả nợ để giảm bớt số dư TK 331.
 3. Doanh thu:
  Doanh thu chịu thuế TNDN:
  – Doanh thu bán hàng.
  – Doanh thu vốn đầu tư.
  – Doanh thu khác.
  – Phần đánh giá chênh lệch tỷ giá từng lần trả tiền phải sở hữu file theo dõi để đối chiếu và hạch toán vào 515 giả dụ nảy sinh lãi CLTG từng lần thanh toán.
  Riêng đối mang hoạt động giám định chênh lệch tỷ giá hối hận đoái cuối kỳ thì Chênh lệch lãi chẳng hề là Doanh thu chịu thuế TNDN.
 4. Giá vốn:
  – Đối sở hữu hoạt động thương mại: hạ tầng tính giá vốn là sổ chi tiết Nhập xuất tồn hàng hóa. Rà soát số liệu, công thức trên file dữ liệu đã rất nhiều chưa. Hạn chế trường hợp nhảy đầm sai hoặc thiếu công thức à lệch lạc trong giá vốn.
  – Đối với hoạt động thương nghiệp, sản xuất có phát sinh hoạt động xuất, nhập khẩu: hạ tầng tính giá vốn là File theo dõi giá vốn hàng nhập khẩu à hạ tầng để kiểm tra và phát hiện sai sót trong giai đoạn thực hiện.
  – Đối với hoạt động sản xuất: cơ sở vật chất để tính giá vốn là định mức phân phối.
  rà soát lại các nguyên vật liệu đầu vào so sở hữu định mức có bị âm không? Ví như sở hữu ta có thể cởi mở điều chỉnh định mức.
  những chi phí sản xuất chung trong việc hình thành nên mức giá phải với hóa đơn chứng trong khoảng hợp lý hợp thức.
  – Đã hạch toán, tụ họp, kết chuyển giá vốn chưa.
  – kiểm tra tỷ lệ giá vốn/Doanh thu đối có năm nay so mang năm ngoái như thế nào. Ví như tăng/giảm đột biến so với năm trước thì phải xem lại
 5. Mức giá bán hàng, giá bán Quản Lý:
  – mức giá đã mang hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp thức chưa.
  – Đối mang giá thành bị khống chế: tiếp khách, hội nghị, khánh tiết… mang vượt mức 15% Tổng mức giá được trừ (không bao gồm Giá vốn hàng bán đối sở hữu DN thương mại).
  ví như chưa đến mức bị loại trừ thì rất nhiều được tính.
  nếu vượt quá 15% Tổng giá bán thì phải làm cho một Bảng tính để theo dõi những giá bán được trừ, và dễ dàng rà soát đối chiếu.
 6. Tầm giá tài chính:

– rà soát xem giá bán lãi vay trong giá bán nguồn vốn chiếm bao nhiêu.
– giả dụ tiền mặt dư quá phổ biến và phát sinh chi phí vốn đầu tư thì có thể tầm giá này bị chiếc trong Quyết toán thuế (Nếu DN không giải trình được tại sao phát sinh chi phí lãi vay này).
– Phần thẩm định chênh lệch tỷ giá từng lần trả tiền phải với file theo dõi để đối chiếu và hạch toán vào 635 ví như phát sinh lỗ CLTG từng lần thanh toán.
– khi thẩm định chênh lệch tỷ giá hối hận đoái cuối kỳ, nếu như nảy sinh lỗ thì giá bán này bị mẫu trừ lúc tính Thuế TNDN

 1. Kết chuyển:
  Bút toán kết chuyển đã được phần mềm tương trợ. Tuy nhiên phải kiểm tra, rà soát lại ví như phát hiện thấy TK trong khoảng mẫu 5 à chiếc 9 còn số dư.
  Sau lúc thực hiện đối chiếu hoàn thành, đưa lên mã vạch ở HTKK.
  – Thống kê tài chính năm.

Dich vu ke toan KT – vi du+ Bảng cân đối kế toán loại số B01 – DN.
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh loại số B02 – DN.
+ Thống kê lưu chuyển tiền tệ dòng số B03 – DN.
+ Bản thuyết minh Thống kê nguồn vốn dòng số B09 – DN.
– Thống kê quyết toán thuế TNCN.
– Báo cáo quyết toán thuế TNDN.
Nộp Thuế TNDN năm ví như có lãi, giả dụ lãi thì phải làm cho thêm phụ lục 03-2A- TNDN chuyển lỗ năm trước sang.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X